Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
e £ S C H t Ï5 ö E N I S. 105
(burger) uit het huis had willen ligten, zijnde j-iar na
de gemeente van gevoelen , dat dit tegen het regt chris-
der burgers iireed; zelfs wilde men den ontvan-'
ger te lijf, doch de Regering had hem ftil ter ftad
uitgelaten; de Landvoogdes echter was over de-
zen opftand zeer oatevreden. — Dewijl eeni?e
Schotfche kapers verfcheidene Hollandfche ha-
ringbuizen genomen hadden, deden de Staten van
Holland hierover klagten, ten gevolge van wel-
ke er eindelijk met den Koning jakobus V een
verdrag gefloten werd, waarbij de Koophandel
en "Visfcherij «an beide zijden weder werden
vrijgefteld, wordende er tevens bepaald, datfmen
elkanders fchippers over en weder kort en goed
regt doen, en de zeerooverïj ter wederzijdeaaar
verdienften zou helpen ftrafFen.
Karel V had in 1535 eeuen voordeeligen togt
naar TunU gedaan, waarbij hij de vesting Colet-
ta , de -vloot yan den beruchten harIadan barba-
RossA en de ftad aeïve veroverd, en den
wettigen koning als leenman heriield had. In
1541 deed hij eenen nieuwen togt Jlghrs, om
denzelfden barbarossa uit die ftad te verjagen;
dan deze viel niet zoo gelukkig uit; zijne vloot,
waar-
voerd, en fchoon in 1535 weder afgefchift, werd de
Keizer, door groote verlegenheid van geld, gedwongen,
het op nieuws in te vorderen. Naderhand werd hoc door
de Staten in ééns met 25000 gulden afgekociit, waar-
van Jm/liräMm ren derdedeel bettle« nee*(.
G S
I.