Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
y
I 0 # N E D E B. t A Î3 D S G H E
4 ^Jîvarnal'OgeTnent àen O. L Toren zijn gebragt, alwaar
CHRIS- gij nog te zien zijn.
t us
1538. ^P ïpftenjunij 15^8 overleed Hertog karel
van Gelder, in wien de Keizer eenen onverzoen-
lijken vijand verloor. De Gefchiedenis zegt, dat
zoowel zijne eigent onderdanen, als de inwoners
zijner overheerde Landen, over zijnen dood
539. juichten. In 1539 overleed des Keizers Gemalin,
en hij dempte in het volgende jaar, op eene
itrenge wijze, een oproer te Gentj hetwelk
door de zware belasting ontftaan was, kwam
toen in Holland en Zeeland om geld en fchepen
te vorderen, en trok vervolgens naar Utrecht^
alwaar hij op de prachtigfte wijze ontvangen
werd.
In dit zelfde jaar, op den 2den April,overleed
ANTONIE VAN LALAiwG, dic zcs jaren Stadhouder
van Holland en Zeeland geweest was, en de
Keizer benoemde in rijne plaats rené van cha-
înons, Prins van Oranje, Heer van Breda ^ wel-
ke zijne vaste woonplaats in Holland koos.
In 1541 was er te Jmßerdam een geweldig
oproer ontftaan, omdat de ontvanger van het
verlofgeld (*) met zijne dienaars eenen poorter
(bur-
(♦) Het congé- of verlofgeld was eene belasting op
het uitgaand koren, dat uit de Oostzee gekomen w:ïs.
Reeds in 1531 was Holland hiervan bü keizerlijk oc-
'*ooï vi^ ycrkWard'; doch êehter was het weder ingc-
vowd ,
I54I'