Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
102
N E D ER LANDSCHE
Jaar na zijne navolgers in twaalf fchepen naar Mnnfler
Tüs^^" vertrokken, alwaar hij zich voor den Geestelij-
Koning had iiitgegeven, hetgene hij echter
met eenen geweldigen dood moest bekoopen.
Zij, die te Jmßeräam achter bleven, trok--
ken, ten getale van veertig, met flaande
trom op het Stadhuis aan, vermoordden allen,
die hen tegenftonden, en namen het Stadhuis met
den Dam in bezit, hoewel gelukkig een fchouts-
dienaar, die in dronkenfchap het touw van de
klok geborgen had, oorzaak was, dat er door
het kleppen geen teeken konde gegeven worden,
hetwelk tot verderen opftand afgefproken was, en
dus grooter onheil werd voorgekomen. — De
Burgemeesters kolyn en reekalf vielen hierop
de muitelingen aan , die in den eerften aanval,
waarin de burgemeester kolyn met vele anderen
fneuvelde, de overhand behielden; doch de Bürge-
Hieester beekalf den aanval vert^ieuwd- hebben-i
de, werden zij van den Dam gejaagd, en van
alle kanten overvallen en g(^ood, terwijl kort
daarna een groot aantal der gevangenen zwaar
en ten yoorbeelde geftrafc werd. Hiermede nu
nam deze dolle opftand een einde , fChoon dezel-
ve de zaak der Hervorming veel nadeel deed en-
ook naderhand veroorzaakte, dat men wel
eens op de ftrengfte wijze tegen de onfchuldige;
en weerlooze Doopsgezinden, die men altijd
wel van de waanzinnige Herdoopers onderfchei-
den moet, is tc werk gegaan,
In