Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C H I E D JE N I io|
Munßer^ Amßerdam en elders veel onrust Jaar nt
baarden, verdienen hier, zoo niet om.hunne
Godsdienst, ten minde om hunne buitenfpo- ^534.
righeid, genoemd te worden.
Dt Herdoopers volgden den aanhang van ze-
keren ni'coLAAS STORK, In Sakß/i^ en verleidden
velen door hunne gewaande openbaringen. Deze
dwaze menfchen leerden de gemeenfchap van
goederen, dë voortplanting hunner leer met het
zwaard, najiktloopen en andere ongerijmdheden
en onbetamelijkheden meer. Jan matthijsz. bak-
ker vzw Haarlem ^ en jan beükels^. , kleedermaker
van Leyden^ ftichtten le 'Munfter een zoogenoemd
rijk van chhistws, hetwelk twee jaren duurde,
doch toen met de ftraf der yoornaamllen een ein-
de nam. Zij zochten zich eerst van Leyden ^ en
toen van /fmßerJam, meester te maken , hoewel dit
hiHi mislukte. In Maart 1534 Uepen vijf van hen , ge*
heel naakt en met bloote zwaarden, door
ßeräam , fchreeuwende : den naam des Hee^
ren! Gods zeigen fiaat over de regter-^ Gods vloek
over de link?rz'ijd* der fladV* Echter werdea
deze kort daarna ter dood gebragt; doch ande-
ren hernieivwden dit in , het volgende jaar , we-
der naakt door de ftad loopende en roepende:
Weel fP'ee! PVeel De wrake Gods! de wra-
ke Gods! dan dc Scimtterij zettede hieraan palen,
en de Regerini; ftiafte ook dezen met den dood.
Jan van LeyJan ^ een der opperkoofden, was met 1555,
G 3
• ■ ' ........