Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ICO
NEDERLANDSCHE
Jnar na
chris-
TUS

Ï532.
vnrc doemde. De Keizer zelf betuigde, dat hij
zijne eigene ouders , zuster of broeder zoude ha-
ten , indàen z^j Protestantsch waren.
Op den 5den November 1530 fteeg het water
door eenen ftorm uit het N. W. zoo hoog, dat
het in HolUwd en Zeeland over de dijken lieo ,
en zeer veei fchade veroorzaakte, waardoor ve-
le^menfchen en beesten verdronken , en anders
zeer gegoede menfchen in de grooti'.e armoede
gedompeld werden. De zaailanden hadden zóó
veel geledsn-, dat men op onderfciieidene plaat-
fen den uitvoer van koren verbieden moest, ter-
wijl er, door het uitblijven der fehepen uit de
Oost-Zee , weinig koren binnen kwam , zoodat er
jn Holland gebrek ontftond; maar, eene Holland-
fche vloot, welke de Sont blokkeerde, briigt
Lubek en andere fteden tot rede.
Twee jaren later had men op nieuws eene ge-
weldige overftrooming , waarbij onder anderen
in- Hrdlfind het water een' voet hoog over de dij-
ken liep, dat in geene eeuw gebeurd was. Gok
heerschte er in onderfcheidene' H )nandrchc en
Zeeuwfche fteden eene pest, wellce alleen le
Zïerikzee in drie maanden cijJs meer dan 3000
•menfchen wegfieepte, In het vorige jaiir was
de Landvoogdes margaretiia geltorven , en's Kei-
zers zuster MARIA, wed:iwe van den Koning van
Hongarije, in hare plaats benoemd.
J534'
, De Herdoopers, -die in 1534 cn 1535 te
= //u/h
Éü