Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■GESCHIEDENIS.. S5
eene algeraeene Hervorming de Godsdierist faor na
weder rot hare eerfte eenvoudigheid terug te ij""'"
brengen; dit is in weinige woorden hetgene
men de leer der Hervorming of Reformatie
noemt, en die voornamelijk omtrent den jare
1525 hiei- in de Nederlanden vele aanhangers
kreeg. '
Keizer karel de Vijfde^ met geweld den
voortgang dier Icere willende (tuiten, deed
een rijksbefiuit tegen de Hervormden uitgaan ,
waartegen echter vier Duitfche Vorften, be-
nevens 14 voorname fteden, protesteerden ^
cn dit ■ is de oorfprong van den naam Prote-
flant, welken de voorftanders der Kerkher-
vorming federt voerden. De overige Chris-
tenen werden Roomschgezinden genoemd, om-
dat derzelver opperhoofd meestal in Rome
zijn verblijf hield.
Streng was het plakkaat van den Keizer bij,
deze gelegenheid, daar hij bij hetzelve, van de
hardnekkige ketters, de lEannen tot het zwaard,
en de vrouwen tot den put, dat is, om levend
begraven te worden, veroordeelde, en diege-
nen, welke zich mogten bekeerd hebben en voor
de tweede maal afvielen, zonder genade ten
® 2 viire