Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9a NEDERLANDSCHE
jaar na Irdene fehepen fterk was, dezen Vriezen* ook in
CH1IS- handen viel.
'J us
1515. joris vi?/? Sakfen hieruit zag, dat hij
Friesland niet weder zoiMe knnnen herwinnen,
verkocht hij zijn regt op hetzelve aan den jon-
gen Graaf karel voor 150,000 Rïjnfche guldens,
waarop de fteden, die nog niet door karel van
Gelder gewonnen waren, den jongen Graaf hul-
, digden, en de zwarte hoop alstoen Vriesland
\ verliet.
' . Merfcwaardig is hef echter,- dat om dezen tijd
karel van Gelder, wien weinige jaren te voren
geen' duim gronds toebehoorde, en die in eene.
larfgdurige gevangenis had gekwijnd, nu bijna
vijf Jprovinciën bezat , en nog den oorlog bleef
voortzetten.
Be reeds genoemde g^oo'e pier higld met zij-
ne Gelderfche Vriezen de Zuider-Zee onveilig;
' doch in Mei 1516 bemagtigde de Hollandfche ad-
miraal, FLORIS van Egmond, een groot gedeelte
1516. van zijne vloot, wordende, daar hij gewoonlijk
de Hollanders, die hij gevangen nam,, over
boord wierp, de krijgsgevangenen, welke men
van hem bekwam, als zeeroovers behandeld, en
te Hoorn en elders opgehangen.
Een weinig later begonnen de Gelderfchen op
nieuws de vijandelijkheden en verrasten Nieuw-
poort, waarna de Hollanders , onder Graaf hen-
duik van Nasfau, de geheele Veluwe afliepen,
en toi Arnhem toe alles verbrandden.
IH
V