Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
<5o NEDERLANDSCHE
Jaar na dar-'Sht en fFeesp ingenomen en geplunderd heb*^
Tus^^' doch zijn aanval op, ^/«^^r^^ïw mislukte >
1507. ïïij moest met eenig verlies naar Gelderland
terug keeren,
1508. In het volgende jaar werd het Slot Poei^royVw,
bij hetwelk de Hollanders in het vorige jaar
niet veel eer hadden ingeoogst, op nieuws bele-
gerd, en, door het ontijdig aflVerven van den
Slotvoogd, veroverd, en de Kamerijkfche vrede
gefloten , waarbij fVeesp en het Slot te Muiden
weder teruggegeven werden. De Gelderfchen
echter hervatteden op nieuws den oorlog, en m
1511. het begin van 1511 veroverden zij Hcirderyvijk,
Bommely l'Ul en andere plaatfen. De Hollan-
ders kregen wel eenig voordeel op de Gelder-
fchen op de Zuider-Zee , maar te land zettede
KAREL yan Gelder zijne overwinningen voort,
werd befchermheer van Utrecht, floeg telkens
de Hollanders, floot den Heer van fVasfenaar,
die hem aanviel, in eene ijzeren kooi^*), en
I5Ï3I« na fVoudrichem verrast te hebben , trok hij nog
in dat zelfde jaar over Utrecht naar Amflerdarn,
en üak den brand In de voorftad, (waarfchijnlijk
buiten de St, Jnthonies-^ooxi) en vernielde wel
*
21
(•J Deze kooi werd te IJattem op het, voor eenige
jaren gefloopie, kasieel, de dikke Tinne gcnoe;ii J , opge-
hangen; naderhmd is dezelve naar v^rwZ/m gevoenl ;
doch de Heen van (ten rii;g, waaraan dezelve gehangen
heeft, wordt te Hattem nog op het raadh»ris bewaard.