Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi voorberigt
äwtfö - lang gtwacht, omdat andere bezigheden,,
alsook de gedachte^ dat vij reeds zoo vele Werk-
jes over deze yietenfchap hebben, mij terughielden;.
dan , eindelijk , haalde mij bijzonder het moetje-
hjke, dat door het gedurig afjchrijven mijner aan-
teekeningen dosr mijne oudflé leerlingen- veroor-
zaakt "werd, mij over, en ik geef dus het eerßs
Stukje, dat tot de afzwering van Spanje iri 1581 ,,
of bet einde van het Tv/eede Tijdvak loopt, in
het licht, zullende het t-weede Stukje, zoo fpoedig
mij mijne^ •tveirJge uitfpantnngsuren zulks toela-
' ten ^ volgen. •
Ik meende het noodig, in het Tiveede Tijdvak^,
ten minfle iets van eiken Graaf of elke' Gravin te
zeggen, daar toch anders het eerfiè gedeelte van
hetzelve zoo geheel uit het oog verloren wordt.
Martinet is mij hierin voorgegaan.
Dat ik verder onze voornaamße Gefchiedfehr ij-
vers , als, onder anderen, wagenaar , martinet ,
de beknopte Vadcrlaudfche Gefchicdenis in 4 dee-
Icn, scHELTEMA cn anderen, gevolgd heb, en ver-
der volgen zal, verdient naauwelijks herinnering.
ZamenflelUiigen van dezen aard kunnen geene ande-
re verdienden , dan, de inrigting der zelve, hebben.
De