Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
dien men de ligging der plaatsen van een land duidelijk
wilde beschrijven, en hoe duister zoude toch nog de be-
trekkelijke ligging blijven; terwijl de kaart zonder woor-
den er de duidelijkste voorstelling van geeft. Wie zal
een werktuig, een physisch instrument, een gebouw met
woorden zoo duidelijk kunnen beschrijven, dat eene tee'-
koning geheel overtollig wordt? Zelfs op het gebied der
natuurlijke geschiedenis, waar eene uiterst volledige kunst-*
spraak de beschrijving te hulp komt, kan eene teekening
niet gemist worden, en zonder deze zoude niemand in
staat zijn, zich alleen door middel van de beschrijving in
zijne gedachten een volkomen duidelyk beeld van een in-
sekt, van eene slak of van eene schelp te maken. Er is
geen sterker bewijs, hoe weinig enkel beschrijvingen hel-
2)en, dan de vrees, die vele personen hebben voor be-
.schrijvingen van landelijke voorwerpen; terwijl zij toch
afbeeldingen van dergelijke zaken met belangstelling be-
schouwen. Al mogton wij juist niet van meening zijn,
dat landschappen zich volstrekt niét laten beschrijven, zoo
is het toch zeker, dat de eenvoudigste teekening van eene
landstreek er een duidelijker begrip Van geeft, dan de beste
beschrijving.
Het teekonen is dus eene hoogst nuttige aanvulling van
de voorstelling door middel van woorden; het is eene
tweede taal, maar eene taal zonder Woorden; en juist die-
genen, die zich slecht van de taal weten te bedienen,
en toch dikwijls in de noodzakelijkheid zijn, hunne be-
schouwingen van voorwerpen verstaanbaar te maken, zoo-
als een groot gedeelte van onze handwerkslieden j behoo-
ren van deze teeken-taal een vlijtig gebruik te maken.
Zij kunnen er veel woorden door besparen, en hun doel
beter bereiken. Maar ook ieder ander zal duizendvoudige
gelegenheid vinden, om er een nuttig gebruik van te ma*
1*