Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page

Voor alle vakken van mensehelijke kennis en kunst,
voornamelijk eclitor voor die, tot welke zich het open-
baar onden^-ijs uitstrekt, heeft het tot nog toe niet ont-
broken aan de menigvuldigste voorstellen, om de metho-
de van liet onderwijs te verbeteren, en het teekenonder-
wijs heeft daarop geene uitzondering gemaakt. Integen-
deel is het aantal der voor hetzelve gedeeltelijk voorge-
stelde, gedeeltelijk in toepassing gebragte methoden reeds
zeer aanzienlijk, hoewel inderdaad vele slechts in klei-
nigheden van elkander verschillen.
Men moet zulke verbeteringen noch te hoog, noch te
gering achten. Er is geene methode, bij welke alle leer-
lingen de gewenschte vorderingen maken, en er is ter
naauwernood eene, bij welke niemand iets leert. Bij do
groote verscheidenheid, zoowel van zinnelijken als ligcha-
melijken aanleg; bij het zoo groote verschil in de opleiding,
alvorens met het eigenlijke onderwijs een aanvang wordt
gemaakt; bij de meerdere of mindere geschiktheid van
den leerling voor dit onderwijs, welke met zijn inborst
en zijn aanleg in een zoo naauw verband staat, zal de
eene methode zich aan datgene, wat hij reeds weet, aan-
1