Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
G2
Wij hebben in het bovenstaande zoo beknopt mogelijk
medegedeeld, hoe de methode van teekenonderwijs van
de Grebr. Dupuis tot nog toe bij de 2". Afdeeling van
het Athenaeum te Maastricht werd gevolgd. Wij hebben
dit vooral gedaan, omdat wij in de uitmuntende resulta-
ten , waartoe zij, in weerwil van den korten tijd, geleid
heeft, eene aanleiding meenden te vinden, om haar ten
sterkste aan te bevelen aan hen, die zich met het tee-
kenonderwijs bezighouden. Er is gewis geene methode,
beter geschikt om iemand, voor wien het teekenen niet
zoozeer eene uitspanning, dan wel eene behoefte is, zon-
der veel moeite en in korten tijd, in staat te stellen, om
schielijk en met naauwkeurigheid eene goede teekening te
vervaardigen, van welk voorwerp of werktuig ook, dat
hem bij zijne bezigheden, of bij zijn ambacht, voorkomt.
Het is vooral om die reden, dat wij de methode van Du-
puis voor uitnemend geschikt houden voor de in Neder-
land nog al talrijke zoogenaamde Stads-teekenscholen,
waar vooral aan arbeidslieden en dergelijken teekenon-
derwijs verstrekt wordt. Op zoodanige scholen vooral
is zij in Frankrijk en in Duitschland in toepassing ge-
bragt, en zoowel uit hetgeen door D^ Klöden vermeld
wordt, als door de bijzonderheden, welke wij boven
hebben medegedeeld, blijkt het, hoe bij uitstek gun-
stig het eenparig oordeel van kunstenaars en onderwijs-
kundigen dienaangaande is.