Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
leeren daardoor niet alleen hunne aandacht vestigen op
de bijzonderheden der figuur, maar ook het verband der
deelen goed in hun geheel overzien. Daarom zijn deze
oefeningen dan ook zeer geschikt om het slot van deze
afdeeling uit te maken.
De volgende afdeeling van Fekd. Dupuis bestaat uit
vlakke figuren, zamengesteld uit houten staven ter dikte
van ëénen (rijnl.) duim. De modellen, die hier gebruikt
worden, zijn uit dikkere staven zamengesteld van vijf
ned. duimen dik en breed, en zes palmen lang. Van deze
staven liet de Heer Pytak eerst eenen regten hoek en
dan een vierkant in verschillende standen teekenen. Door
er langzamerhand meer staven bij te voegen, werd dit
tot een' kubus gemaakt, in welks zijvlakken dan ook nog
andere figuren geplaatst werden. Deze oefeningen zijn
moeijelijker dan de eenvoudige geraamten van ligchamen,
uit blikken buisjes of ijzerdraad vervaardigd, daar natuur-
lijk ook op de dikte en breedte der staven moet acht
gegeven worden, die bij de verandering van den stand
van het voorwerp ook schijnen te veranderen. Het tee-
kenen van zulke modellen, waarvan de dikte en breedte
zeer gering zijn in vergeUjking van de lengte, is van meer
gewigt, dan men oppervlakkig denken zoude; vooral om-
dat deze het eerst de gelegenheid aanbieden de leerlingen
op de schaduwen, en dit wel op eene eenvoudige en ge-
makkelijke wijze, opmerkzaam te maken. De leerlingen
teekenden deze figuren ook weder met zwart krijt op wit
papier. In den laatsten tijd werd deze oefening gevolgd
door eenige ligchamen, waarvan zij vroeger reeds de ge-
raamten geteekend hadden, doch thans massief, voorna-
melijk om de aandacht op de schaduwen op de verschillen-
de vlakken te vestigen. Het eerste jaar van den cursus
werd besloten met het teekenen naar grootere modellen.