Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
dende onderrigtingen. Erkentelijk en met veel genoegen
zullen wij steeds herdenken de ontmoeting met de Hoeren
Dr. A. Schulze , den verdienstvollen stodelijken School-
raad, Dr. F. A. W. Diesterweg, Prof. Eichens, en
andoren."
Laat ons thans overgaan om de wijze, waarop de metho-
de van de Gebr. Dupuis tot nog toe aan de 2°. afdee-
ling van het Athenaeum te Maastricht is gevolgd gewor-
den, iets meer uitvoerig te beschrijven.
De vierde klasse, bestaande uit een dertigtal jongens
van 12 ä, 13 jaar, die tweemaal 's weeks des namid-
dags van 2 tot 4 uren teekenonderwijs ontvangen, be-
gint met de methode van Ferdinand Dupuis voor het
geometrisch perspectief - teekenen. De standaard, die daar-
bij gebruikt wordt, is steviger en zwaarder, dan die, wel-
ke door Dupuis wordt voorgeschreven, te oordeelen naar
de beschrijving en afbeelding, door Herbold gegeven;
dit maakt, dat hij ook tot het opnemen van grootere mo-
dellen geschikt is. Op dezen nu wordt eerst eene regte
lijn geplaatst, die in verschillende standen wordt nagetee-
kend; daarna komt dan een regte hoek, vervolgens een
scherpe en een stompe, evenwijdige lijnen, door eene an-
dore lijn gesneden, een cirkelboog, enz. De Heer Py-
T.U£ houdt het voor doelmatig, met den cirkelboog wat
langer te wachten, dan Dupuis schijnt te doen, daar deze
oefening stellig niet tot de gemakkelijkste behoort. Daar-
op volgen dan de geslotene figuren, zooals driehoeken ,
regthoeken, eene ruit, een vierkant, een regelmatige veel-
hoek, een cirkel, allen figuren, in één vlak gelegen.
Deze modellen zijn niet, zooals bij Dupuis, van ijzer-
draad vervaardigd, maar uit wit geverwde blikken buis-
jes, wier middellijn ongeveer vijf strepen bedraagt. Daar^