Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
niet alleen eene duidelijke voorstelling, maar ook, naar mijn
inzien, eene onpartijdige beoordeeling der methode bevat,
kwam mij geschikt voor tot het beoogde doel, en ik besloot
eene vertaling van deze te doen voorafgaan aan de beschrij-
ving van de wijze, waarop de methode van Dcpüis tot
dmverre te Maastricht werd in toepassing gebragt. Tot
deze invoering, en tot het later opgemerkte te Darmstadt en
Berlijn, zijn de mij verstrekte aanteekeningen van den Heer
schkeuder betrekkelijk, die op bl. 51 zijn ingevlochten.
Het opstel werd geplaatst in de Nieuwe Bijdragen voor
Januarij en Februarij dezes jaars.
Alzoo men van gevoelen was, dat ook voor anderen dan
de gewone lezers van de Nieuwe Bijdragen de kennisma-
king met deze methode van eenig belang zonde kunnen zijn,
wilden de Uitgevers wel besluiten , het opstel in zijn geheel
afzonderlijk verkrijgbaar te stellen.
Indien nu de volgende bladzijden eenigzins kunnen bij-
dragen om de methode van de Gebr. Dupuis meer te doen
bekend worden, dan zal mijn doel bereikt zijn; want het
lijdt geen twijfel, of eene meei'dere bekendheid met deze zoo
voortreffelijke leerwijze zal hare invoering ook op andere
teék&nscholen ten gevolge hebben.
Maastricht, D. ,1. Stejjk Pakvjó.
Febniarij 1852.