Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
den gaan, konden zij niet beginnen voor en aleer de
figuur weder juist geplaatst was als te voren. Eenstem-
mig was de uitroep: „zoo!", toen de onderwijzer de
vorige rigting weder had getroffen. — Een vrolijk
tooneeltje leverde de aanvang van elke teekenles steeds
op, wanneer de oudere leerlingen een paar schrijftafels
op de ruime speelplaats bragten , zich daaraan plaatsten
en afteekenden, wat hun ter taak was aangewezen; deze
een op den achtergrond staand priëel, gene eene hout-
mijt, een derde het groote hondenhok, een vierde den
fraaijen kerktoren, op korten afstand staande, en derge-
lijke. Men beseft, hoe nuttig znike toepassing is, en
vat ongetwijfeld een gunstig vermoeden op aangaande
eene methode, die tot dusdanige oefeningen aanleiding
geeft, en dat bij leerlingen van dien leeftijd.
„ De ingenomenheid van den Heer Bender met de
methode was van te meer waarde, daar hij zelf vroeger
eene andere leerwijze had gevolgd, en thans niet enkel
op verlangen van het stedelijk Bestuur en bijzondere on-
derwijzers in gemeente- en privaatscholen die van Dupuis
volgde, maar ook in zijne eigene teekenschool, die wij te
zijnen huize mogten bezoeken, en waar wij veel schoons
te zien kregen. — In eene der gemeentescholen zagen
wij de volledige verzameling van de modellen, door Her-
bold en Dr. Klöden beschreven.
„ In de
Friedberg,
aangeroerd
zien van
door hem in
Volksschule enz.
van de methode
lekken met den Heer Curtsian , te
!et teekenonderwijs slechts ter loops
ch een aanbevelend woord ten aan-
methode vernomen. In het sedert
licht gegeven geschrift: Die Reform der
(Frankfurt, 1851), zegt hij, „ dat
van Dupuis in stadsscholen, waar
men den noodigen tijd en de kosten te zyner be-