Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
lijk had kunnen overtuigen van de heerlijke resultaten j
waartoe de methode van Dupuis leidde. Ziet hier wat
dienaangaande wordt herinnerd en verder medegedeeld we-
gens het bezoeken van teekenscholen te Darmstadt, en
ook nog onlangs te Berlijn. Men zal daarin tevens eene
bevestiging vinden van hetgeen reeds in 1849 door D^
Klöden geschreven werd.
„ Omstreeks den tijd van het bekend worden der be-
schrijving van de methode van teekenonderwijs van de
Gebroeders F. en A. Dupuis, door de Bijdragen, ver-
zochten wij een' vriend, beoefenaar der teeken - en scliil-
derkunst, die naar Darmstadt ging, eens naar de toepas-
sing dezer methode aldaar te vernemen. Hij bragt zeer
gunstige berigten daaromtrent mede, en stelde ons ter
hand de afteekeningen van de voornaamste aanvankelijk
te bezigen modellen, naar welke die, te Maastricht ge-
bruikt, zijn vervaardigd.
„In het volgende jaar (1850) bood een verblijf van
eenige weken te Darmstadt ons dc gelegenheid aan, het
in persoon te doen. De Heer Bender, een zeer be-
kwaam teekenmeester, onderwees naar deze methode in
enkele openbare en bijzondere scholen, met buitengcmeene
belangstelling en ijver. In eene der laatstgenoemde scho-
len woonden wij een- en andermaal zijn onderwijs bij,
steeds met uitstekend genoegen. De leerlingen werkten
ijverig en waren geheel bij hun werk. ,^ver hunne vor-
deringen bestond algemeene tevredenheid." Öog en hand
waren zeer geoefend. Het eerste bleék onder anderen,
toen wij, voor den standaard staande, als om dien
nog eens van nabij te beschouwen, het daarop ge-
plaatste model ongemerkt, en bijna onmerkbaar, ver-
.schoven. Toen do kinderen weder aan het werk zou-
4*