Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het was eerst in het jaar 1849, dat men bij het
Koninklijk Athenaeum te Maastricht bekend geraakte met
de methode der Gebroeders Dupuis; en door de verta-
ling van het opstel van A. Fr. Herbold in de Nieuwe
Bijdragen ter bevordering van het Onderwijs en de Opvoe-
ding voor 1849, bl. 115 en volg., werd het eerst meer
bepaald de aandacht op deze methode gevestigd, en
men tevens met eenige meerdere bijzonderheden aangaande
haar bekend gemaakt. Men begreep, dat zulk eene me-
thode bij uitnemendheid geschikt moest zijn voor eene
inrigting van middelbaar onderwys, zooals de 2®. Afdee-
ling van het Athenaeum, waar men de jongelieden tracht
voor te bereiden voor verschillende betrekkingen in
de maatschappij, den zoogenaamden geleerden stand uit-
gezonderd, waartoe de 1®. Afdeeling (Latijnsche school)
voorbereidt. Aan die 2®. Afdeeling geeft men aan het
onderwijs de meer praktische rigting, die noodzakelijk is
voor jongelieden, vooral uit den nyveren burgerstand,
die later door eenigen tak van nijverheid een bestaan
willen zoeken. Juist daarom kwam het dadelijk voor,
dat gemelde teekenmethode, waaraan een zoo regt prak-
tische geest ten gronde ligt, zonder dat daarbij in het
minst aan de theorie wordt te kort gedaan, uitmuntend
voor eene school van zoodanigen aard geschikt moest
zijn. De moeijelijkheid in de uitvoering was voorname-
lijk daarin gelegen, dat men in het begin weinig andere
4