Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
bevatten; en het is geene onmisbare voorwaarde, dat het
juist de door Düpuis opgegevene vormen moeten zijn,
hoewel zij in allen opzigte goed gerangschikt zijn, en eene
lange ondervinding voor hen spreekt. Men zal echter
ook met andere vormen, bij een goed gebruik der methode,
gunstige resultaten kunnen verkrijgen, en een nadenkend
onderwijzer zal gemakkelijk zoodanige kunnen vinden.
Wanneer men daaraan het geld besteedt, dat anders voor
voorbeelden wordt uitgegeven, kan men reeds veel hebben.
In geval van nood, zijn er veel zaken, die men als mo-
del gebruiken kan, b. v. in plaats van de ijzeren staaf,
die eene lijn voorstelt, een lange pijpesteel, en dergelijke
meer. In de klem vastgemaakt en door draaijen van
den standaard of de spil in andere standen gebragt, kan
men met behulp van eenige touwtjes, die als loodlijnen
ingerigt worden, wanneer men het zwarte bord uit de
klasse als achtergrond gebruikt, de verkortingen eener
lijn zeer duidelijk maken. Een dunne afgeschilde hoepel
van een vaatje kan gebruikt worden om de veranderin-
gen van den cirkel te laten teekenen, de losgemaakte
rand van eene lange houten doos dient als ellips, de lijst
van eene lei als regthoek. Een bekwaam onderwijzer zal
zich ligt weten te behelpen. Deze onvolkomene model-
len , waaraan toch nog veel te leeren is, moet men ech-
ter slechts zoolang gebruiken, tot men betere heeft, daar
natimrlijk de juistheid der teekening van die van het mo-
del afhangt. Wordt de methode veel in toepassing ge-
bragt, en is er veel vraag naar de modellen, dan zal het
niet lang duren, of men zal ze te koop aanbieden, en
zij zullen goedkoop worden, evenals het linialen, penne-
kokers en andere schoolbehoeften zijn. Dit alles zal van zelf
komen, als de methode maar in vele scholen ingevoerd is.
De zwarte teekenborden van linnen of lei maken er