Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
eenmaal laat maken, en daarna ieder van hen gebruikt,
terwijl de andere leerlingen hetzelfde voorwerp meerma-
len teekenen, om de teekeningen van die leerlingen te
beoordeelen, die achter hen in de rigting van denzelfden
gezigtsstraal zitten, en dus teekeningen moeten maken,
welke de meeste overeenkomst hebben met de zooeven
door hen vervaardigde, en die zij dus het best kunnen
beoordeelen. Hierdoor gaat het schielijker, en de leer-
lingen kunnen in een uur meermalen van plaats verwis-
selen , waardoor zij de verandering beter bemerken, welke
aan het beeld door de verandering van standplaats wordt
waargenomen, dan wanneer er tusschen elke verwisseling
dagen verloopen.
Eene tweede zwarigheid schijnt in de kostbaarheid der
modellen en teekenbehoeften gelegen te zijn; doch deze
is gedeeltelijk slechts schijnbaar. Het wezentlijke der
methode ligt in de gedachte, die er geheel in doorstraalt;
het zijn de modellen niet. De standaard, door Dupuia
Polyschematist genoemd, kan ook door eene op eenen
voet geplaatste lat vervangen worden, waaraan van bo-
ven in eene op zijde aangebragte en genoegzaam wijde
opening eene kegelvormige spU wordt verbonden, die van
voren in eene klem eindigt, en door eene klemschroef
meer of minder kan geopend worden. In deze klem wor-
den de modellen vastgezet, die er behoorlijk in worden
aangeschroefd, en door het draaijen van de spil of den
standaard in andere standen kunnen geplaatst worden.
Wij hebben reeds doen opmerken, dat het aantal model-
len voor vermindering vatbaar is. Zij kunnen op de
plaats zelve goedkooper gemaakt worden, dan als men
ze uit Parijs laat komen. Het is natuurlijk, dat zich
veel stelsels van modellen laten denken, welke van het
gemakkelijkere tot het moeijelijkere overgaande modellen