Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Dat is niet gemakkelijk, en daarom zijn met eene
nieuwe methode zeer vele zwarigheden verbonden. Hoe
weinigen zijn bovendien geneigd de vooroordeelen uit
den weg te ruimen, die zoo ligt tegen eene methode op-
gevat worden, welke men nog niet naauwkeurig kent.
Menigeen zal zeggen: de geseliiedenis van het onderwijs
toont, dat de uitvinders eener methode er steeds won-
deren mede hebben uitgerigt, terwijl anderen er niet
meer mede uitwerkten, dan met elke andere methode. —
Zulks is zeker niet zonder grond. Eene methode is als
een gemaakt kleed, dat den eenen past, den anderen te
naauw is, zoodat hij er zich niet vrij in bewegen kan,
en zich niet op zijn gemak gevoelt. De laatste doet het
best, met het niet aan te trekken; maar hij, wien het
past, zal er het gemakkelijkst mede werken. Maar kan
men, zonder er de proef van te nemen, weten, of het
kleed niet past, of het misschien niet beter is dan dat,
waarmede men zich gekleed had?
Wij hopen echter, dat velen zich met de methode ge-
meenzaam zullen maken, en aan hen hebben wij nog het
een en ander te zeggen. Uit onze mededeelingen bhjkt
duidelijk, dat de volledige cursus slechts in zulke scholen
kan ingevoerd worden, die hunne leerlingen lang behou-
den en in geregelde klassen verdeeld zijn; ja, streng
genomen, is het einde van den cursus nergens te vinden,
zooals zulks bij elke wetenschap of kunst het geval is.
Daaruit volgt echter niet, dat zij slechts voor hoogere
scholen geschikt zoude zijn. Die ook maar don eersten
cursus doorwerkt, zal bijzonder veel vorderingen in hot
teekenen kunnen maken, en deze cursus zal zelfs meer
of min volledig in eene lagere school kunnen ingevoerd
worden. Uit hoe meer klassen de school bestaat, des te
verder kan zij de leerlingen in dien cursus brengen. Wij