Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O R B E R I G ï.

In het hegin van het jaar 1849 maakte de lieer
B. SciiKEUDER, destijds Inspecteur van het Onderwijs in
Limburg, ons hier opmerhzaam op de methode van teeken-
onderwijs van de Gebroeders F. en A. Dupuis, te Parijs,
en spoorde mij aan tot het vertalen van het opstel van
Herboli), voorkomende in de Allgemeine Schulzeitung van
het jaar 1818, hetwelk dan ook kort daarna in de Nieuwe
Bijdragen voor het Onderwijs en de Opvoeding van
1849, hl. 115 en 232, is opgenomen. De methode werd
nog in datzelfde jaar in de 2®. Afdeeling van het Konink-
lijk Athenaeiim ingevoerd, en de uitkomsten hebben tot nog
toe in alle opzigten beantwoord aan de goede verwachting,
die men er van had opgevat.
Het scheen nu wel geoorloofd eene ten deze ontvangen
aanleiding te volgen en iets aangaande de verkregen resul-
taten lekend te maken, doch tevens ook noodzakelijk, om
andermaal een overzigt van de methode in haar geheel te
geven; en dit was voorzeker geene ligte taak.
Hieromtrent den Heer Schreüder raadplegende, vestigde
hij mijne aandacht op een opstel van D'. Klöden, Direc-
tor van de stedelijke Nijverheidsschool (Gewerbschulo) te
Berlijn, voorkomende in het Schulblatt für die Provinz
Brandenburg, van het jaar 1849. Deze verhandeling, die