Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
deze methode, van den gang harer ontwikkeling en van
alles, wat tot nog toe voor deze geschied was, waarbij
hij tevens zeer op hare invoering aandrong. Deze was
de eerste uitvoerige beschrijving van die methode voor
Duitschland, en eerst sedert dien tijd leerde men ze hier
kennen. Ten gevolge daarvan, werd de methode in het
najaar van 1847 te Stuttgardt ingevoerd, en wel de eer-
ste cursus bij de hoogere burgerschool en bij de bouw-
kundige school, de tweede cursus in de algemeene klas-
sen der polytechnische school; deze schikking is echter
slechts voorloopig. De onderwijzer Broxxer werd door
eene aanzienlijke ondersteuning van de Regering in staat
gesteld, de methode te Parijs onder de leiding der Hee-
ren Dupuis te gaan bestuderen. In hetzelfde jaar werd
zij ook te Dannstadt in de scholen ingevoerd. In den
loop van den zomer van 1848 opende de Heer Bron^
ner te Stuttgardt een cursus voor onderwijzers, om zich
met de methode bekend te maken, waartoe ook buiten,
landers kosteloos werden toegelaten. Nog in hetzelfde
jaar gaf de onderwijzer Herbold te Darmstadt een klein
werkje uit: „ Die Methode des Zeichenunterrichts der Brü-
der Ferdin'AXD und Alexander Dupuis, nach Quellen
und dem Berichte Moritz Mohls zusammengestellt und
bearbeitet. Mit 2 Lithographien. Darmstadt, bei Leske. 8°."
Van het daarin voorkomende, dat zeer goed, maar on-
gelukkig niet geleidelijk is, hebben wij hier in eene an-
dere volgorde gebruik gemaakt; dat werkje zal echter
zeker het zijne bijdragen ter meerdere verspreiding der
methode (1).
(1) Het is de bijiondere afdruk Tan het in de Allgemeine Schui-
zeitung geplaatste opstel, en Tertaald te Tinden in de A'ieuwe Bij-
dragen Toor 1849 , bl. 115 en 232. De naam Tan den SchrijTer is
Hdkïold, en niet, zooals aldaar is blgTen staan: Hehkold. fert.