Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
bijzonder aangetoond, hoe gemakkelijk alle regels der
praktische perspectief daaruit afgeleid worden.
De Fransche Minister van Onderwijs maakte, bij een
schrijven van den 17 Maart 1841, de Eectoren der Aka-
demien op de methode van den Heer Ferd. Dupuis
opmerkzaam, en verzocht hen, haar zooveel mogelijk
te verspreiden. Den Prefecten werd bijzonder aanbevo-
len , van de algemeene raden der departementen de noo-
dige geldmiddelen te vragen, om eene volledige verzame-
ling der modellen van F. Dupuis voor elke Kweekschool
van onder\vijzers en elke Middelbare school aan te schaf-
fen. Bovendien liet de Fransche Regering gouden en
zilveren medailles slaan tot prijzen voor de beste leer-
lingen der methode van F. Dupuis , met den naam van
dezen er op gegraveerd, en benoemde hem tot Ridder
van het Legioen van Eer. De Engelsche Regering had
op verzoek van het Parlement een onderzoek laten doen
naar de teekenscholen op het vaste land, leerde de me-
thode van den Heer Dupuis ten gevolge van de gedane
verslagen kennen, en liet met hem eene overeenkomst
treffen, ten einde hij naar Engeland zoude komen, om ze
daar te onderwijzen. Dit is zonder twijfel een zeer ge-
wigtig getuigenis voor de waarde der methode.
In het jaar 1845 maakte de "Würtembergsche Ober-
steuerrath Moritz Moiil zijne „ Ergehnisse einer gewerhs-
tvissenschaftlichen Eeise nach Frankreich" bekend. Hij had
deze reis ondernomen, om zich bekend te maken met de
vorderingen der nijverheid in Frankrijk en alle inrigtin-
gen, die tot doel hebben om de industrie te bevorderen.
De teekenmethode van Dupuis trok zijne opmerkzaam-
heid bijzonder tot zich, en hij was veiTast en uiterst
tevreden over hare resultaten. Hij gaf dientengevolge
in zijn werk (bl. 364) eene uitvoerige besclirijving van