Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Dit bijzonder gunstige verslag gaf den Franschen Mi-
nister van Onderwijs aanleiding, bij een sehrijven van 7
Junij 1834, de methode van onderwijs van den Heer
A. Dupuis tot algemeene invoering in de Colléges en
andere instellingen van onderwijs in Frankrijk aan te
bevelen. De toenmalige Minister Guizot laat zich in
zijn schrijven aan de Rectoren der Universiteit, van wie,
zooals bekend is, in Frankrijk de CoUèges afhangen, in
zeer gunstige bewoordingen over de methode uit; onder
anderen komt daarin voor: „Ik noodig u uit. Mijnheer
de Rector, alle hoofden der verschillende takken van
uwe Akademie met de voordeden dezer methode bekend
te maken. In de verschillende scholen der Departemen-
ten verspreid, moet zij zeer schielijk de leerlingen in
staat stellen, in weinig tijds en in genoegzamen graad,
de zoo noodzakelijke zekerheid te verkrijgen, om met
gemak alle voorwerpen naar de natuur te teekenen. Zij
zal beletten, dat de leerlingen, van de eerste beginselen
af aan, eene verkeerde manier aannemen, daar zij inte-
gendeel ten doel heeft, het gevoel van aanschouwing te
ontwikkelen, welke oordeelskracht in het opmerken der
vormen ten gevolge heeft, daar zij de voorwerpen onder
alle mogelijke omstandigheden voorstelt, en dezelve leert
beschouwen naar den maatstaf der lijn-perspectief, als-
mede het verkleinen der vormen, of de afwisseling van
licht en schaduw door de verschillende afstanden." De
Heer Dupuis ontving een afschrift van deze beschikking
met eenen zeer vleijenden brief van den Minister.
Ook de stedelijke Raad te Parijs liet zich hierdoor over-
halen , eene school voor kosteloos teekenonderwijs te ope-
nen , waarin de Heeren Dupuis en de beeldhouwer
Calouetti? jonge lieden uit de arbeidende klasse, driemaal
in de weck 's avonds van 8 tot 10 urn-, onderwezen in