Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
schijnt. Daar het zal kunnen bijdragen om aan ons oor-
deel meer klem te geven, zoo -wij deze ondervindingen
bekend maken , zoo zij het ons veroorloofd ze mede te
deelen.
De Heer Alexander Dupuis is, of was, onderwijzer
der teekenkunst aan het College St. Louis te Parijs, en
bij dit onderwijs bragt hij zijne methode van het teeke-
nen der busten tot stand, welke zijn broeder, Ferdinand
Düpuis , ook terstond in toepassing bragt, en beiden ga-
ven zich zeer veel moeite, om deze hoe langer hoe meer
te volmaken. Inderdaad werd de eerste cursus, het
meetkundig perspectief-lijnteekenen, door feeddfakd Du-
puis gevormd, terwijl de tweede cursus, het teekenen
naar de buste, geheele menschelijke figuren en ornamen-
ten , zijn ontstaan aan Alexander Dupuis te danken heeft.
Weldra trokken de gunstige uitkomsten, door dit onderwijs
verkregen, in Parijs de algemeene opmerkzaamheid tot zich,
en kort daarna benoemde het Genootschap tot verbetering der
methoden van onderwijs, in het jaar 1831, eene commissie, om
berigt te doen over de methode van A. Dupuis en hare waar-
de. Deze bestond uit den Graaf de Lastetrie ( Schrijver
van verschillende stukken over de BELU-LANCASTERsche
en jACOTOTsche methode, voor welker invoering liij zich
veel moeite gaf, redacteur van het Journal des connais-
sances usuelles, sedert 1817), uit den Baron de Sylvestre,
en Sabatier als rapporteur. Hun verslag gaf eene naauw-
keurige beschrijving van de methode, toonde hare voor-
deelen boven de gewone methode aan, en sprak een bui-
tengewoon gunstig oordeel er over uit, hetgeen tot hare
aanbeveling niet weinig bijdroeg. De Minister van het
Onderwijs droeg vervolgens aan de Akademie der schoone
kunsten te Parijs op, om de methode van den Heer A.
Dupuis te onderzoeken. De Akademie benoemde eene