Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
punt tot het teekenen van eene gipsbuste, hetwelk hij er
het eerst op laat volgen, is de overgang aanmerkelijk,
en het eigenaardige der methode houdt daarmede op.
Bij Dupuis brengt de methode onafgebroken tot de
hoogste kunstvoortbrengselen; binnen dit geheele gebied
heeft een geregelde voortgang van het gemakkelijkere tot
het moeijelijkere plaats, en met dezelfde grondbegrip-
pen, dezelfde middelen, klimt hij van trap tot trap. Bij
de gewone methode echter is de sprong van het teeke-
nen naar een voorbeeld tot het teekenen naar de na-
tuur zoo ontzaggelijk groot, dat de meesten dien zelfs
niet durven wagen. Deze eenheid in den gang bij de
methode van Dupuis is een groot voordeel, waarin elke
andere methode bij haar moet achterstaan.
Vergelijken wij haar met de eischen, die wij in het be-
gin van dit opstel voor eene goede teekenmethode ge-
steld hebben, dan zien wij , dat zij aan deze geheel vol-
doet. Geene andere methode oefent het oog in gelijke
mate, en spoort den leerling aan, om zich zoozeer van
den juisten stand van elke lijn van het voorwerp, dat hij
beschouwt, te overtuigen, zoodat ook de leer van de
perspectief zich gemakkelijk daarmede laat verbinden;
want daarin vindt deze juist haren grond. Tevens wordt
ook de hand geoefend, zoowel vrij als rustend. Even-
zoo wordt het oog in het waarnemen van de liehtoffek-
ten, en de hand in het voorstellen derzelve geoefend,
zoodra zij in hot teekenen dor omtrekken do gevorderde
vaardigheid verkregen heeft. Op andere zeer wezentlijke
voordooien dezer methode hebben wij reeds in don loop
onzer beschrijving opmerkzaam gemaakt, en wij blijven
volhouden, dat zij meer dan elke andere bekende teeken-
metliode aan die eischen voldoet.
Eene bedenking moeten wij nog beantwoorden, welke