Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
cn breedte van 20 tot 27 duim. Zooals men ziet, zyn
dit eigenlijk slechts voorwerpen, om een landschap te
stofferen, en hieruit volgt niets voor de behandeling van
het eigenlijke landschap, namelijk de lucht, den grond,
de bergen, den boomslag, het water, enz. Het schijnt,
alsof de methode daartoe nog niet dienstbaar is gemaakt;
doch uit gebrek aan stellige inlichtingen onthouden wy
ons hieromtrent van een bepaald oordeel.
4.) Het bloemnteekenen.
Hierin oefent men zich aan eene verzameling kunst-
bloemen , en dit geschiedt natuurlijk in het begin met de
eenvoudigste vormen, terwijl men langzamerhand tot moei-
jelykere overgaat. Het zijn voornamelyk vrouwen, die
zich in Parijs aan deze oefeningen wijden, en welke dan
daarvan gebruik maken by het schilderen op porselein,
papeterie - werk, en in eene menigte andere gevallen.
Dit is het, wat tot nog toe het teekenonderwijs van
Dcpuis in zich bevat. Het zij ons nu nog geoorloofd,
hierbij eenige opmerkingen te voegen.
Hoewel het voorname grondbeginsel van de methode
van DüPUis, het teekenen alleen naar ligchamen, en niet
naar voorbeelden, niet nieuw is, zoo moet men toch be-
kennen, dat het nimmer met zulk eene consequentie, zoo
doortastend en omvattend is ten uitvoer gebragt, als bij
deze methode. P. Sciimid ging van hetzelfde beginsel
uit; maar zijne oefeningen zijn in zeker opzigt slechts
een brokstuk midden uit den cursus van Dupuis, en
breken af daar, waar zij nog niet behoorden op te hou-
den. Zijne oefeningen houden op met het teekenen der
groep zijner van gips gevormde ligchamen, ea van dat