Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
penen nadenkenden onderwijzer menigvuldige gelegenheden
om de oefeningen te wijzigen, ten einde de vlugheid en
vaardigheid zijner leerlingen te vermeerderen. Het aantal
modellen der vier eerste afdeelingen bedraagt 92. Zij
kosten in Parijs bij den oudsten Dupuis 450 francs,
doch kunnen overal zeer goed door eenen knappen smid
en schrijnwerker gemaakt worden. Scholen, die eenig-
zins beperkt zijn in hare middelen, kunnen menig model
missen, en zoo men het doelmatig besteedt, zal men met
de helft zeer goed toekomen. Voor lagere scholen zou
de helft der beide eerste afdeelingen reeds voldoende zijn.
De gebroeders Dupuis voegen er nog eene vijfde af-
deeling bij, bestaande uit modellen van meubels, gewel-
ven , pilaren, zuilen, versieringen en andere voorwerpen,
die bijzonder geschikt zijn om volgens deze methode te
worden nageteekend. Zij besluiten de oefeningen in het
teekenen naar ligcliamen, voor zooverre deze hoofdzake-
lijk door regte lijnen en cirkelbogen begrensd zijn; en die
daarmede klaar is, heeft den eersten cursus, dien van
het geometrisch-perspectief-lijnteekenen, ten einde gebragt.
De inhoud van den tweeden cursus is geheel afhanke-
lijk van de bestemming van den leerling, daar de onder-
vinding leert, dat voor niemand alle deelen van het tee-
kenen even groot gewigt hebben, dat niemand in aUe
deelen van hetzelve even voortreffelijke zaken kan voorts
brengen, en de tijd voor het onderwijs beperkt is. De
leerling kan daarom kiezen, of hij wil leeren teekenen naar
1.) Koppen en geheele menschenbeeldeu,
2.) Ornamenten,
3.) Landschappen, of
4.) Bloemen,
en zal natuurlijk die afdeehng kiezen, die hij voor zijn
vak of ambacht het meest noodig heeft, of waartoe hij