Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
dc modellen talrijker en moeijclijker oefeningen bevatten.
Door deze is nii alles belioorlijk voorbereid, en dc
leerling maakt dus geen sprong, wanneer hij hierna over-
gaat tot het teekencH van eigenlijke ligchamen, die in
liet begin natuurlijk zoo eenvoudig mogelijk moeten zijn.
Daarom bestaan de modellen der vierde afdeeling uit
houten geometrische ligchamen van gepaste grootte (de
ribben van den kubus zijn 1 voet lang), gedeeltelijk uit
vierhoekige staven zamengesteld, die de ribben en hoeken
vormen (b. v. een kubus uit 12 staven, evenzoo een oc-
taëder, enz.), gedeeltelijk massief en vast, Eenige kunnen
ook onderling verbonden worden, zooals b. v. een kubus
uit staven, waarop men eene vierhoekige piramide uit sta-
ven bevestigen kan. Die zulks wil, kan deze uit staven
gevormde ligchamen ook beschouwen als tot de derde af-
deeling behoorende, en voor de vierde alleen do massieve
behouden. Van deze zijn voorhanden het parallelopipedum,
het prisma, de piramide, de cilinder, de kegel, de bol, enz.
met talrijke wijzigingen. Het valt den leerling nu niet
meer moeijelijk, de omtrekken dezer ligchamen perspec-
tivisch te teekenen, zooals hij ze ziet. Daar ieder vlak
van den kubus b. v. een vierkant is, en hij dat vierkant
vroeger reeds in alle standen gezien en geteekend heeft,
zoo heeft hij nu voor elk zigtbaar vlak van den kubus
elechts hetzelfde te doen, en hij zal dit met zekerheid en
gerustheid kunnen volbrengen. Hetzelfde geldt van bijna
alle andere regelmatige ligchamen. De schaduw verlangt
echter nu eene bijzondere oplettendheid, en het komt er
thans op aan, die te leeren zien en begrijpen, als ook
om dezelve zoo goed en zuiver mogelijk uit te voeren.
Wil men de moeijelijkheid vermeerderen, dan kan men
ook een reflexie - licht aanbrengen; over het algemeen laat
deze methode veel vrijheid in de behandeling, en aan