Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
worden. Men plaatst er het model in, waaraan men
door schuiven, draayen of nederbidgen der klem den ge-
wenschten stand kan geven, waarna men door eene zich
daaraan bevindende schroef de kniebeweging en daai-me-
de den geheelen toestel vastzet.
Achter dezen standaard wordt een bord geplaatst, be-
staande uit een raam van 5 voet hoog en 5 voet breed,
dat met donkergrijs linnen overtrokken is. Dit moet zoo
hoog staan, dat het op den standaard geplaatste witte
model daardoor eenen donkeren achtergrond verkrijgt,
waartegen het zeer duidelijk uitkomt.
De leerlingen zitten met hun gezigt naar het model
gekeerd, in regte rijen, op lage stoelen of banken; ieder
leerling heeft een raam op zijne knieën liggen, dat met
zwart gevernist linnen, of met zwart leipapier overtrok-
ken en sterk gespannen is; hij houdt dit met zijne lin-
kerhand vast. In zijne regterhand heeft liij eene tame-
lijk groote teekenpen met week wit ki-ijt, en is geheel ,,
vrij in de bewegingen van den regterarm.
Het eerste model, dat de onderwijzer met het eene
uiteinde in de klem van den standaard bevestigt, is eene
witte regte ijzeren staaf. Deze vertoont zich tegen den
donkeren achtergrond als eene witte lijn, maar ieder leer-
ling ziet deze van zijne plaats anders. Het beeld moet nu,
zooals het zich aan hem voordoet, op zijne teekenplank
geteekend worden. Die, welke op zijde zitten, zien de
lijn verkort, ook wel opklimmend of hellend. Het is
van belang, dat de leerling dit opmerkt en juist voor-
stelt. Zoo lang dit niet geschied is, moet hij zijne tee-
kening veranderen.
Zooilra de onderwijzer zich overtuigd heeft, dat alles
zoo juist mogelijk is, wisschen de leerlingen met eene
vochtige spons hunne teekeningen weg, eu de ondcrwij-