Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
het gebrekkige van de tot nog toe het meest gevolgde
methoden van het teekenonderwijs kort, maar, naar wij
vermeenen, onpartijdig aangewezen. Op eenige andere
bijzonderheden zullen wij later nog opmerkzaam maken.
Wij gaan nu over tot eene teekenmethode, die in den
laatsten tijd veel opzien gebaard heeft, en sedert 1831
in Frankrijk in vele scholen gevolgd wordt, later ook in
Engeland, en sedert eenige jaren te Stuttgardt en Darm-
stadt met gimstige gevolgen is ingevoerd geworden. Wij
bedoelen de methode der gebroeders Feedinand en Alexan-
der Dupuis, te Parijs. De Heer F. Dupuis is een leer-
ling van den beroemden David. Het onderrigt is in
verschillende cursussen verdeeld, en Avij beginnen met
den eersten of elementairen cursus, welke het meetkun-
dig - perspectief - lijnteekenen bevat, maar geeno meetkun-
dige kennis veronderstelt of in toepassing brengt. Dit
gedeelte is door F. Dupuis tot volmaaktheid gebragt.
Plierbij worden geen voorbeelden gebruikt, maar in
plaats van deze eene reeks van hiertoe bijzonder inge-
rigte modellen , en natuurlijk wordt met de eenvoudigste
figuren begonnen. De eenvoudigste modellen bestaan uit
ijzerdraad van de dikte van eenen pijpesteel, waardoor de
lijnen worden voorgesteld, en iedere lijn is 1 of 1 § voet lang.
Opdat de draad ook op eenigen afstand duidelijk zal kun-
nen gezien worden, is hij met witte olieverw aangestreken.
Bij de mddellen behoort een standaard, waarop zij alle
kunnen bevestigd worden, en waarvan zij weder kunnen
worden afgenomen. Deze is ongeveer 5 voet hoog, van
onderen met voeten voorzien, en het is het beste, wan-
neer hij zoo is ingerigt dat men hem door te verschui-
ven langer en korter kan maken. Bovenaan is eene knie-
beweging aangebragt; hieraan bevindt zich eene klem,
die door eene schroef wijder en naauwcr kan gemaakt