Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
leerling moest dan de verschillende sehadinven op de ver-
schillende kanten opmerken, en werd daardoor aange-
spoord, ze in de teekening in even zulke schakeringen we-
der te geven. Daardoor werd het oog inderdaad geoe-
fend, en de op zich zeiven weinig belangwekkende figu-
ren dor ligchamen verkregen eene natuurlijkheid, die on-
willekeurig do aandacht tot zich trok. Jammer was het,
dat ScmnD daarbij den leerUng eene der lastigste me-
thoden om te schaduwen liet gebruiken, namelijk die van
het pointilleren; en worden de schaduwen met Oostindi-
sche inkt aangebragt, zoo duurt de behandeling, bij eene
nette uitvoering, zooals bekend is, nog langer, daar
iedere laag moet droogen, alvorens men er eene nieuwe
overheen leggen kan. Een overgang tot moeijelijker op-
pervlakken, zooals b. v. het raenschelijk gelaat, de
schalen van velo conchyliën, stekelige of bultige vruch-
ten , enz. er zoovele vertoonen, had in het geheel niet
plaats, en toch komt juist hier eene naauwkeurige be-
schouwing van de schadmven uitmuntend in toepassing.
Over het algemeen wordt de kunst van te schaduwen
bij het teekenonderwjs dikwijls verwaarloosd, en toch is
zij voor vele voorwerpen de hoofdzaak. Wolken, wa-
ter, golfslag, vorderen zeer onbeduidende, nagenoeg on-
merkbare omtrekken; hier moet de schaduw bijna alles
doen, en zij heeft daarbij hare eigenaardige moeijelijkhe-
den. Zelfs bij den boomslag zijn de omtrekken slechts
de eene helft van het werk, de andere is het juist aan-
brengen der schaduwen; en dit laatste is voor de ver-
schillende boomsoorten evenzoo karakteristiek, als de
eerste. Er hooren dikwijls bijzondere kunstgrepen toe,
om deze soort van schaduw natuurlijk, los en zeker
weer te geven.
Wij hebben in het voorgaande zoowel het goede als
/a