Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
12
bijzondere oefeningen noodig, en deze zijn bij het tegen-
woordige teekenonderwijs maar al te zeer verzuimd ge-
worden.
De meetkundige leer der constructie van schaduwen
geeft ook hier weder een middel aan de hand, om de
onvolkomenheid van het gezigt te hulp te komen. Maar
om dezelfde redenen, die het ondoenlijk maken, eenen
eerstbeginnende perspectief te leeren, moeten wij ook deze
theorie voor hem van de hand wijzen. Voor de fijnere
schakeringen van de schaduw, zooals zij zich b. v. op
een gebogen oppervlak vertoont, verleent zij bovendien
geene hulp, maar moet zij alles aan het oog overlaten,
zoodat ook, wanneer men van haar gebruik wilde maken,
de oefening van het oog toch niet gemist kan worden.
Bij het teekenen naar voorbeelden wordt deze oefening
bijna geheel en al verwaarloosd. Op het voorbeeld is het
voorwerp reeds geschaduwd, en de leerling heeft het maar
na te teekenen en zorg te dragen, dat hij de schaduw
niet lichter of donkerder maakt, dan zij daar geteekend
is, onverschillig of zij goed of niet goed aangebragt is.
Hij bezit immers geen middel, om zulks te beoordeelen.
Deze methode geeft alleen eenige volmaking in het tee-
kenen der schaduwen zeiven, in de kunst van te arce-
ren, te pointilleren of met den doezelaar te werken. Dit
is zeker niet te verachten, vooral wanneer de leerling
daarbij zeer vele verscliillende soorten van schaduwen leert
onderscheiden en ook ten uitvoer brengen. Heeft hij juist
loeren zien, zoo zal hij daarna in staat zijn, goede en
juiste teekeningen te leveren.
Petkr Schmid had ook hierin een goed begin gemaakt.
Kon de leerling de omtrekken van zijne uit gips gevoi-m-
de meetkundige ligchamen teekenen, dan werden deze zoo
geplaatst, dat zij van ééne zijde verlicht waren, en de