Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
ken. Voor alle industriëele kunsten is het teekenen boveii
alles gewigtig en onontbeerlijk. Zonder zijne hulp is het
deze onmogelijk werkzaam te zijn en vorderingen te ma-
ken. Zooveel te meer is het daarom te betreuren, dat
het zoovelen, die zich daarmede bezighouden, aan de zoo
noodzakelijke vaardigheid ontbreekt. Mogt men soms in
het teekenen met passer en liniaal wat geoefend zijn,
zoo ontbreekt het toch aan de gewenschte vlugheid in
het handteekenen; en slechts zelden ziet men, dat iemand
in beide manieren van teekenen iets voortreffelijks weet
voort te brengen.
Om niet al te wijdloopig te worden, sluiten wij hier
liet teekenen met passer en liniaal, of het zoogenaamde
regtlijnig teekenen, van onze beschouwing uit, en bepalen
ons bij het vrije handteekenen. Volgens onze meening,
moet dit zich ten doel stellen, eene genoegzame vaardig-
heid te geven, om elk zigtbaar voorwerp, zooals het
zich aan het oog vertoont, al is het dan ook zonder
kleur, in juiste verhoudingen en voldoende uitvoering op
het papier te brengen. Dientengevolge moeten do tot dat
doel leidende oefeningen aldus verdeeld worden :
1.) Oefening van het oog, om te leeren opmerken, hoe
de voorwerpen zich in verschillende standen aan het oog
voordoen, in het begin alleen voor zooverre op de om-
trekken betrekking heeft.
2.) Daarmede laten zich terstond oefeningen van dc
hand verbinden, opdat zij aan den wil gehoorzame, en
met zekerheid en naauwkeurigheid de omtrekken voorstel-
le, die de leerling aan dc ligchamen heeft waargenomen.
3.) Oefening in het juist voorstellen der lichteffekten,
(1. i. in het schaduwen, cn bij landschappen, van de wer-
king der luchtperspectief.,
liet geheele liaudteckeucn bepaalt zich eigenlijk tot dc-