Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJLAGE B.
Hel otUwerp hy den Heere van Zuylichem, aengaende
eenen Steemvegk op Scheveningh al in den Jaere
clDbcLiii op gesteh, waer van in desen werdt
gesproken, luydde als volght,
S T E E N - W E G H
Van den Hage op Scheveningh.
Over ende ontrent den Steen-wegh die men voorstelt
gemaeckt te werden , tusschen den Hage ende Scheveningh ,
komen in bedencken ,
1. De Redenen om de weicke soodanigen Steen-wegh sonde
dienen gemaeckt te werden ,
2. De maniere en middelen op de welcke het selve werck
aengevangen, voltrocken ende onderhouden sonde können
werden, ende
3. Deswaerighedendie daer tegens können wei-den ingebraght.