Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
d Oranje: ensemble lts discours et haran^ues qui ont estè faic-
t€8 pour Ie mesme subject, por Monsieur de Chambrun,
nistre de la paroïe de Dieud Oranje, a Orange 1666. 4°, 168pag.
te Tinden op de Kon. Bibliotheek , en uit welk merkwaardig
werkje wg hier gaarne nog een ea ander bijyoegden uit de aan-
doenlijke beschrijTing Tan de opgetogenheid des Tolks, bij de
komst en 't Terblijf Tan Huygens te Orange , roo lot bewijs
der waarheid en eeoToudigheid Tan tijn eigen Terhaal, ais ter
aanvulling van eenige bijxonderheden j maar de bijlage moet
bijlage blijTen.
Weinige jaren echter daarna, in de oorlogen met Frankrijk ,
en Tooral na bet overlijden van Prins WiLievlII, geraakte deze
beiitting geheel in de raagt Tan den zoo heerscbiuchtigen ai«
dweepzieken LodewijkïIV, die er dadelijk de Protestamen even
bitter verrolgde als elders in zijn gebied (1), en het bleef, ge-
durende de langdurige twisten over het erfregt op de nalaten-
schap Tan Prins AVillem III, verrolgens en steeds onder
Frankrijks magt, eindelijk alleen in den titel Tan Pbihs tai
Oriïtje , aan ons Torslelijk Huis de herinnering achterlatende
aan hunne voor>'aderen, en eene onTergankelijke erfenis ia de
spreuk : Je MaI3TIE5DBii , wier naleTÏng Nederland immer
tot heil was, eu onder Gods zegen blijTen moge te midden der
wisselingen eener ongestadige wereld !
(O Zi« een ander werkje van dea bovengenoeinden Pred. , Lea larmeM de
J. P. de Chambrun. La Haye i688. 8vo. die ter naaawernood de verderr
vervolging ontTloden , welke hij reeds rijkelijk h«d ondervonden , in den
jare 1687, imst op den »terfdag van Haygens, te Hage a»nk«ini.