Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Terwijl met schot op schot de -vreugde werd betuigd
Door 't volk , verkwikt door wiju, luidruchtig toegejuicht,
Krioelend door de stad en haar verlichte straten ,
Nadafc ik voor den Kaad en voor het oog der Staten ,
En, ten bewijs, wie 't roer des Staats had aangevat.
Een hooge houtmijt in den brand gestoken had ,
^Yaa^uit een cijfer, toI van schittring opgerezen ,
De namen AVillem en Amelia deed lezen.
Ik zag den blijden dag nu naadren in 't verschiet,
(Daar ik na vier jaar tijds in 't einde door verdriet,
Om mijne uitlandigheid , mij 't harte voelde prangen)
Waarop 'k mijn Taderland , dat doel van mijn verlangen ,
Op nieuw betreden zou, en ras waar' dit gebeurd.
Toen ik met moeite mij uit de armen had gescheurd
Der Ingezeetnen Tan Oranjes heerschappije ,
Had niet een nieuw bevel mij naar de Landvoogdije
Van 't Nassausch regtsgebied een' zijweg in doen slaan ,
Dat overheerlijk oord , voorheen bekend gestaan
Als landhoef van Chalons, opmerkzaam doorgetogen
Zette ik mijn voeten op den grond der Allobrogen.
Voorts zij hier Toor den belangstellenden lezer omtrent het
Prinsdom van Oranje nog dit bijgCToegd.
Dit Prinsdom behoorde aan een der Toorgeslachten van ons
Vorstelijk Huis. Deszelfs geschiedenis Tangt aan met de rege-
ring van Willem I au Cornet (metdenjagthoorn), in 'tjaar793.
Zijne stam regeerde lot den jare 1173, wanneer die van leBaux
aan de regering kwam en bleef tot den jare 1393 , welke door
den stam van dc Chalon werd gevolgd tot 't jaar 1530.