Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Te meer, daar hooger zorg met luider stem mij riep,
Dat ik een' staat Tan orde als uit den bajert schiep ,
Waarin het Prinsdom door verwarring lag? gezonken.
Der burgren tweespalt en der eedlen twisten klonken
Met klngten en gekrijt mij jammerlijk in 't oor.
Zij kwelden me eindeloos; ja griefden 't hart mij door,
Tot dat ik , duchtend , dat de klaagtoon meer zou stijgen ,
In eens den wrevel door mijne uitspraak bragt tot zwijgen,
'k Herstelde 't Stadsbestuur, nadat ik 't eerst ontbond,
Met d'eigen luister en gezag ten zelfden stond ,
In dienste van den Vorst, uit naam Tan mijn Meestresse ,
Gehoorzaam aan 't bevel en 't doelwit der Voogdesse.
Nu moest in openbaar de stem nog van het Volk
En de uitgesproken eed bekrachtigen , als tolk
Des algemeenen wils, het ongeTeinsd begeeren ,
Om onder 't oud bestuur des Prinsdoms weer te keeren.
De blijde dag Terscheen zoo nevelloos als schoon ,
Doch boven in de lucht Tertoonde zich een kroon
Rondom de zon , die juist het eergestoelt bestraalde ,
Waarop ik , die den Vorst Terbetjlden moest, toen praalde
Aan 't hoofd des ganschen Raads , waar ik Tan heel den kring
Des ommestaanden Tolks , den eed Tan trouw ontTing,
Die, als een donder klonk, zoo luidkeels aangeheven,
Dat hij de grondvest van 't oud Schouwtooneel deed bcTcn.
Die kroon , schoon louter spel, toeTailig door Natuur
Voor 'sTolks Terwonderd oog gewrocht ter dezer uur,
Geacht door mij en elk, een luttel slechts ervaren
In hare werking , scheen iets heilrijks te openbaren
Voor 't nieuwe Landbestuur, ja schonk een' dinhter stof
Tot oefning Tan zijn' geest, en om, tot 'sVorsten lof,
Een zinrijk puntdicht uit zijn veder te doen Tloeijen,
Nu volgde een blijde nacht, dien 'k zag door vuurwerk gloeijen ,