Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJLAGE A.
I er opheldering van 't geen Huygens op biadz. o v, o. zegt,
strekke de volgende uittreksels uit de vertaling van zijn bovea
aangehaald doorhem zeiven beschreven leven, bladz.124 en volgg.
Lang moest de landreis duren
Naar 't Prinsdom van Oranje : o doelwit van mijn togt,
Daar 'k uw teruggaaf aan den Vorst bereiken mögt,
'k Moest u bezoeken en uw' staat, zoo diep vervallen ,
Herstellen , bij 't herstel van poorten en van wallen,
'k bloest zorgen voor den vorm der oude heerschappij ,
En om den Raad en 't Volk, van overheersching vrij,
Niet langer door 't geweld der wet te laten drukken,
Door meesters ingevoerd , aan wie 'k hen mogl ontrukken.
Zoo keerden met de Wet en Staatsvorm van weleer
])e goede zeden van Oranjes Burgers weèr.
Ik zag mij tot Lions gevoerd met eenen wagen.
Vier rossen , in 't gareel bij wisseling geslagen ,
Verrigtten hunnen dienst met loffelijken spoed j
Maar in een boot gestapt aan droever van den vloed ,
De Rhone, zoo beroemd door d'aüoop harer baren,
Dat 'k hem geen' landstroom zag in snelheid evenaren ,