Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Wordt alle lager >veg niija hart en oog zoo tegen,
Als poelen vol van llijk, en ongebaande wegen;
]Maar fteil en eng is 't pad, dat dien weg henen leidt,
En wat heb ik daar toe meer dan genegenheid.
En onmagt? Gij alleen, Gij, Waarheid, Weg, en Leven,
Die deze opregte zucht mijn* ziel hebt ingegeven,
Gij kunt bij dezen wil ook uwe magt gebién.
O, die haar Van de jeugd uw wond'ren hebt doen zien,
En met een gunst geleid, die 'k nimmer kan erkennen,
Wees met haar zoo Gij waart; leer liaar van hier ontwennen.
En van de menschlijkheid bij tijds zoo wel ontflaan,
Dat ze eens als Gij haar roept met blijdfchap moge gaan,
Tot daar Geregtigheid en Gij woont. Eeuwig Wezen,
Gun haar die zaaPge rust, en allen die dit leien.