Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Bekommerd dat de draad mijns levens onverwaclit
Mogt breken, eer 'k dit kind ter wereld had gebragt.
Ontvangt het in uw gunst, en vreest niet dat na dezen,
Mijn hand uwe oogen meer zal pijnigen met lezen.
Schoon u ook dit gedicht te laf valle en Ie lang,
Daar is een goede troost, het is mijn Zwanenzang,
'k Heb wegs genoeg gegaan om hier te weeg te brengen,
(Zoo 't nijd en tijd na mij genadiglijk gèhengen,)
Dat wat geruchts van mij, na mij in 't leven blijv';
En wie weet of daartoe dit welgemeend bedrijf,
Bij 't dankbaar nageflacht en welgezinde lieden,
In mijn' geliefden Haag wat hulp zal kunnen bieden,
Het ga daarmee zoo 't wil, lig ik eens onder de aard;
Want maar een enkele weg is al mijn zorgen waard,
Die ik betrachten wil, en moet en wil betreden,
'k Moet dien van alle vleesch, wie weet, of flus of heden,
Of morgen mogelijk betreden in mijn kist, '
In die verwachting wordt nooit noodeloós gegist.
Maar weg van alle geest, die in de heilage blaaren.
Het Opperv^'ezen zelf aan ons wilde openbaren,
U heb ik te betreen, voor 't laatst van mijn gepoog,
En als ik u alleen in *t hart krijg en in 't oog,