Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Ten mlnfle vondt ge er ïn, waar ik u 't lioofd om brak,
's Lands eer en voordeel zaam, en iedereens gemak.
Het zij u tot een fcliets van fierlijker bedenken,
Die mij verbeteren, die zullen mij niet krenkenj
Maar eer, en groote gunst, en volle vriendfchap doen;
Gevalt liet Imn, hun voet te fteken in mijn fchoen.
En op een grootfcher tred, en aangenamer wijzen,
Ten prijze van het werk mijn roemen te overprijzen,
En maken dan alzoo aan 't nageüacht bekend,
Wat nimmer moet vergaan dan met des werelds end.
Gij groote Mogendheid des Vaderlands, gij Heeren,
Die Hollands eigendom, met een gemoed vol eeren.
Zoo lang berekend hebt, en lang met dat gemoed,
Gezonde Kekenaars van Holland blijven moet:
Gij achtbaar Stads Beftuur van 't fchoone 's Gravenhage,
Daar ik als Hagenaar den trotfchen naam van drage,
Drie Magten, die Gezag en Middelen, en Raad,
Te zamen hebt gebragt ten uitvoer van mijn ftraat;
lAlisduidt mijn pligten niet, mij dacht ik was ze u fchuldig,
En droeg de uitlandige vier jaren min geduldig (i)
(i) Zi© de vroeger aangehaalde Bijlage A.