Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Zij lieeft liet aan Mama en Grootmama gezien;
Die waren vrolijk, ja, maar deugdelijke lièn.
In 't eind doet zij liaar pligt, en fpreekt in ernst van fclieiden,
Al fcliijnt er niet wat raaans om 't lieir naar liuis te leiden,
Het fcheemvend overfchot van zulk een zomerdag,
Maakt dat de tijd nocli naclit, nocli avond lieeten mag.
Zoo komen koetsen voor en welgevoerd.e paarden,
Die, fpraken zij als wij, gewis geen woorden fpaarden,
Ora dezen nieuwen weg te loven dag voor dag,
Gedenkende de plaag die lien ten lialze lag,
Toen ze onder liet gejuich van trage jonge luiden,
In 't Scheveninger zand, hun long te berften kruiden.
Die nu, 't zij nat of droog, 't zij avondtijd of nacht,
i^aar huis toe danfen gaan, zoo vrolijk als de vracht.
Die dag is zoo gefpild, ik weftt niet of het wijzen .
Of dwazen vaardig ftaat Ie laken of te prijzen,
Ik houd dien wel befteed, zoo beter bezigheid
Om 't fpelenvaren niet is aan een kant geleid,
't Noodwendige gaat voor; daar ftaat niet meè te gekken;
'k Weet niet hoe 't and'ren gaat,'t kan mij geen VTeugde ftrekkeii;