Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Als woorden tot haar lof, en lief en fuikerzoet,
De monden vullen met des harten overvloed.
Noemt venftereu te baat, ('t mag omftreeks avond wezen)
En toont haar hoe de zon hetzelfde lieve wezen
Dat ze uit het bedde bragt, weer zoo te bedde legt,
En fchoone, dus doet gij, dus doen de ftralen, zegt,
Die 's morgens niet uw zon, maar uw' twee zonnen fpreiden,
Tot dat ze moé gebrand, allengskens van ons fcheideu,
En Üuiten zich ter rust. ]Maar hier is 't groot verfchil:
De zon laat ons gerust, en onze nachten ftil.
Uw zonnen houden ons in een geftadig woelen.
Gezien en ongezien; het hart kan niet verkoelen,
't Gloeit alle nachten door van den geleden brand,
Waaraan geen helpen is als met uw' regterhand.
Uw lieve regterhand, wanneer zal 't u behagen,
Een eeuw'ge zonnefchijn voor deze donkre dagen
Te brengen over mij? o zoete hoopi hoe lang
Voert gij met wanhoop ftrijd, en maakt mij 't harte bang?
Hoe lang! — 3Iaar daar 's de visch, en eten gaat voor vrijen,
Gaat, jonge lieden, gaat u ongeftoord verblijen.
En past op geen doctoor; de ganfche Haag in 't rond,
Is zeevisch wel bekend voor lekker en gezond.