Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Wat zit gij daar en krult? is 't eigen goed of leen:
Of aangekochte waar? ik vrees voor een van tweén;
Wie weet op welk een hoofd men wel dat hair zag prijken,
Eer gij uw eigen hoofd er mede gingt verrijken;
Zie waar gij mooi mee zijt, en of ooit eenig beest
Met roofgoed, hair of pluim, behangen zij geweest.
Dit raakt de meisjes, ja, met haar oneigen vlechtjes;
Maar 't raakt uw rekening wat nader zoete knechtjes,
Die tweemaal dieren werdt, en eerst u zelf berooft
Van 't gene uw erfdeel was, en dan eens anders hoofd
Wat zijt gij, vrouw of heer, waar' 't niet aan keurs of broeken,
Ik wist geen vrouwen van de heeren uit te zoeken,
En als ik zoeken zou, waar vond ik neus of mond,
Zoo donker ftaan ze in 't hol van een* bekrulden grond.
Zoo fprak ik, als ik fchelp of visch ware of iets minders;
Nu heb ik 't niet gezegd: weest wel te vreden kinders,
Tt Steek zelf vol mlsverfiand, en acht hem als mijn vriend,
Die mij op heufche wijs met do eigen munt bedient.
Maar vrienden, and're munt zal hier ftraks gangbaar wezen
Ziet gij dat fchuitje wel, en kan ik u belezen,