Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Om zoo te blijven ftaan, gelijk zij eenmaal ftonden!
Ligt zag men zonder dat, hier oogen en daar monden.
Hier ooren, daar een neus van daag uit zijn gelid,
En morgen mogelijk vergund zijn oud bezit.
Al naar de tijding u uit Frankrijks hoofdftad meldde.
Want daaraan hangt uw heil, en die het zoo niet ftelde.
Zou voor een misgeboort' verfchijnen op het pad.
Denkt lieden tot een proef, hoe fchoon een juffer zat.
Die geen kometenftaart meêfleepte langs de vloeren.
Die dwerlen in het ftof, zoo dra zij zich verroeren,
Ik zie 't zelfs kind'ren doen, en hoe 'k er meer op let,
Hoe min 'k bevroeden kan, wat regel en wat w^et
De menfchen beestig maakt. Wat oordeel hen, wat reden
Met ftaartftof overlaadt. Bij 't beest is 't een der leden
Die hun onmisbaar zijn; liij ftrekt tot roer of hand;
Maar flodderjuffer zeg, waartoe die vreemde trant,
Wat doet gij met dien ftaart, wat hebt ge ermee te ftieren?
Uw fchip van ijdelheid? o tijden, o manieren!
De rokken wegen u, en die ze u *t eerst aantrok
Verdiende weinig danks, en knoopt gij rok aan rok?
Maar knoopt gij lok aan lok (want dat 's een ander toontje
En dat wat hooger luidt,) hoor hier, gij jonge fchoontje.