Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
Als ze onze onkundiglieid, door kleine ftukjes glas
In eene wereld bragt, waar niemand immer was,
En fchepfelen heeft ontdekt, en door en door doen kijken,
Die voor de magtigften ter wereld geenzins wijken
In onbegrijpelijkheid van leden en gewricht;
Maar in 't verfcliil alleen van omloop en gewigt.
Ziet wat al >vt>nderwerks wij acliteloos vertreden,
En of al het vernuft waar menfclielijke reden
Zicli op beroemen mag, een fchelpje magtig is
Een fchelpen liorentje te bouwen, daar een visch
Zijn leventjen in berg' voor grooten die het jagen:
Och , of wij op *t beftek van deez' gebouwtjes zagen,
Hoe wisten wij ons zelf te huizen in *t gemak
Van geen te ruimen en van geen te naauwen dak!
Elk vischje past in 't zijn', daar hadden wij te leeren
De regte regelen van huizing en van kleèren.
Te ruim fchikt zicli niet wel, te naauw valt zuur en bang:
De middelmaat alleen geeft floddering noch dwang.
Ware ik een fprekend beest, 't fcheelt weinig zult gij zeggen,
Een fprekend vischje maar, 'k wist veel meer uit te leggen,