Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Het IS geen fchoone vrouw die zuur ziet op den man,*
Het is geen leelijke die vriend'lijk wezen kan.
%
Ts 't "wijzer onderhoud dat gij hebt uit te liouen,
Bij vracht van meerder ernst: zegt mannen, en zegt vrouwen.
Ziet gij dat water wel? thans ziet gij 't zoo niet meer,
Voormiddag ging 't terug, van avond komt het wéér,
ï!n morgen zoo weerom, en dat zal nimmer enden,
Voor dat EÜj die 't ons fcliiep het laatfte vuur zal zenden.
"Wat ftellen wij ons hart op voor- of tegenfpoed?
In heel des werelds loop gaat even ^ulk een vloed.
En zulk een eb terug: ziet menfchen, huizen, ftaten,
En koningrijken aan, daar is geen toeverlaten
Op evenftandigheid j die fchaal moet op en neer,
Die nu meent vast te ftaan, valt morgen wel om veer,
De rijken waggelen, de koninklijke fteden.
Die men voorheen zag ftaan, wat zien we er van op heden?
Zoo draait der dingen rad, en die dat fluiten wil:
Zat beter op zijn rust, en hield zijn handen ftil.
Als 't lang gekruid zal zijn, ten oosten of ten westen,
Naar 't zon en wind gedoogt, langs deze buitenvesten,