Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
En huur er loopers toe, te voet, te paard, te wagen:
h Verfchot zal minder zijn, dan wat de tol kan dragen,
'k Heb Londen leég gezien, arm Londen, nu zoo leeg (i)
Oin de ongemeene maar' tlie 't in zijn ftraten kreeg,
Van hooge weddingfchap op een' verwaande deeren,
Die 't mannelijk geflacht het roemen af wou leeren,
En loopen een' voorbij die van de rapfien was:
Dat haalde duizenden uit duizenden hun tas,
En nog meer duizenden ontliepen werk en huizen,
Om *t wedfpel bij te zijn. Wat zoudt gij oortjes (2) pluizen
Wat al toldubbeltjes; — gaf u de winzucht in
Somtijds iets voor te flaan van dien of and'ren zin.
En zoo die vreugd verdijt, denk weèr op vreemde vonden
Die 'tvolk, of om hun nieuw of om liun waarde monden:
Breng wagens onder zeil: daar is er nog wel een,
Betakeld bij Stevin en door zijn' Vorst bereèn (3):
(1) Ten gevolge van de pest die in i665 ruim 685oo mensclien wegnam,
«tt den vierdaagschen brand in 1666, die meer dan i3ooo huizen vernielde.
(2) Missctien is 't niet overbodig voor *t opkomende geslacht hier bij tc
voegen , dat een oortje twfe duiten was, of een vierde van een' stuiver.
(3) De Zeilwagen door den Wiskunstenaar Stevin ten tijde van Prins
MAL'RiTs vervaardigd, en welke door dezen Vorst meermalen langs 't strand
is gebruikt, is uit de geschiedenis bekend, en nog in plaat voorhanden.
Dezelve ging met ongeloofelijke snelheid voort.